No Office - Spis Treści

Tłumaczenie książki “No Office” na język polski.

Ostatnia aktualizacja: 15 Marca, 2021

Wstęp - Jak zmienia się styl pracy [Szkic]

Otwórz się na zmiany i przejdź na bardziej elastyczny, przejrzysty i rozproszony model pracy.

Część 1 - Źle wykorzystujesz swoje biuro! [Szkic]

Niezależnie od tego, czy Twój zespół spotyka się w biurze, czy nie, czas zmienić wasz sposób pracy

Część 2 - A gdyby nie było biura? [Szkic]

Nie chodzi o biuro, tylko o pracę, którą należy wykonać.

Zakończenie

Jeszcze nie przetłumaczony...

  • Podziękowania
    Jeszcze nie przetłumaczony...