No Office - Spis Treści

Tłumaczenie książki “No Office” na język polski.

Ostatnia aktualizacja: 15 Marca, 2021

Wstęp - Współczesny styl pracy ciągle się zmienia [Szkic]

Otwórz się na zmiany i przejdź na bardziej elastyczny, przejrzysty i rozproszony model pracy.

Część 1 - Źle wykorzystujesz swoje biuro! [Szkic]

Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje w biurze, czy nie, czas zmienić wasz sposób pracy

Część 2 - A gdyby nie było biura? [Szkic]

Najważniejsze nie jest biuro tylko praca, którą należy wykonać.

Zakończenie

Jeszcze nie przetłumaczony...

  • Podziękowania
    Jeszcze nie przetłumaczony...